Dzisiaj jest 19.06.2021.
Jesteś w:    Start
11 listopada 2007 Drukuj

89 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

 11 listopada 2007 roku przypada 89 Rocznica Odzyskania Niepodległości. Listopad 1918 r. był dla narodu polskiego okresem radosnego entuzjazmu. Spełniały się marzenia, wymarłych już, wielu pokoleń Polaków. 123 lata Polska nie istniała na mapie Europy. Wróg chciał zniszczyć wszystko, co polskie, ale nie udało mu się pokonać narodu polskiego.

 

HISTORIA
 
    Oto w 1914 r. rzuciły się na siebie monarchie zaborcze: Niemcy i Austro - Węgry napadły na Rosję. Po 2,5 latach wojny załamało się imperium carskie. Wybuchła tam rewolucja i ów olbrzymi kraj pogrążył się w odmętach wojny domowej Tak został zdruzgotany pierwszy zaborca - Rosja. Lecz wojna trwała nadal. Przeciwko Niemcom i Austro - Węgrom walczyła potężna koalicja złożona z Francji, Anglii i USA. Po czterech latach wojny koalicja zaczęła zadawać śmiertelne ciosy mocarstwom germańskim. Z początkiem listopada 1918 r. wybuchła rewolucja w Niemczech. Cesarz Wilhelm II uciekł do Holandii a wielkie mocarstwo Austro - Węgry się rozpadło. 11 XI 1918 r. został podpisany akt kapitulacji, co oznaczało koniec wielkiej wojny światowej. Józef Piłsudski w czasie tej wojny wsławił się w bojach na czele I Brygady Legionów Polskich, walczących przy boku armii austriackiej przeciwko Rosji. Po wyparciu wojsk rosyjskich z Polski Piłsudski uznał, że teraz głównymi wrogami Polski są Niemcy i Austriacy, stąd odmówił dalszego współdziałania z nimi. Za to Niemcy uwięzili go w twierdzy magdeburskiej, a legionistów zamknęli w obozach jenieckich. W obliczu rewolucji w Niemczech ostatni rząd cesarski w Berlinie uwolnił z więzienia Piłsudskiego oraz wypuścił z obozów jenieckich legionistów polskich, którzy natychmiast wrócili do kraju. Naród polski z wielką radością witał J. Piłsudskiego i widział w nim najlepszego kandydata na stanowisko głowy państwa. Doceniano w nim jego talenty polityczne i wojenne. W listopadzie 1918 r. siły państwa polskiego były bardzo niewielkie, ok. 30 tys. żołnierzy, kraj spustoszony wojną. Brakowało zakładów przemysłowych, fabryk broni i amunicji. Gospodarka kraju była w gruzach. Nie było dróg , mostów, kolei, mieszkań szkół, pola leżały odłogiem. Ludność głodowała cierpiała z powodu niedostatku wielu artykułów pierwszej potrzeby. W takiej sytuacji trudno było obronić nową Rzeczpospolitą przed napaścią wroga. Tymczasem na obrzeżach państwa wybuchały wojny zbrojne z Ukraińcami o Lwów, w grudniu 1918 r. wybuchło powstanie wielkopolskie przeciwko Niemcom, 23 I 1919 r. na Śląsk Cieszyński napadli Czesi, a w lutym rozpoczęły się walki z Armią Czerwoną. Po zakończeniu 1 wojny światowej państwa Europy nie przejawiały zainteresowań losem Polski. Z trojga państw zaborczych tylko monarchia Habsburgów uległa unicestwieni na zawsze. Pozostałe dwa, mimo klęsk i osłabienia, wielokrotnie przerastały nas swą siłą. Co gorzej zarówno Rosja, jak i Niemcy nie wyrzekały się zagrabionych w XVIII w. ziem polskich. Istnienie niepodległej Polski było dla nich nie do zniesienia. Lenin widział Polskę bez Śląska, Pomorza, Wielkopolski, Lwowa i Wilna, jako Socjalistyczną Republikę Polską, podległą Moskwie. W Berlinie w ogóle nie dopuszczano myśli, by mogło powstać jakiekolwiek państwo polskie. Aby Rzeczpospolita Polska istniała trwale, powinna być państwem o wielkiej sile i mieć rozległe granice, takie, jakie posiadała przed rozbiorami. Pojmował to doskonale Józef Piłsudski, pierwszy Naczelnik odrodzonego państwa polskiego. Piłsudski dostrzegał również problemy wewnętrzne kraju, dlatego wprowadził 8 godzinny dzień pracy, ochronę zdrowia i warunków pracy robotników, za mało dostrzegał chłopów, stąd rolnictwo zostało zaniedbane. Wielką uwagę zwrócił na budownictwo mieszkań i szkół, wprowadził obowiązkowe nauczanie, budował zakłady pracy. Wszystko to stawiało Polskę w rzędzie krajów przodujących w reformach społecznych w świecie. Piłsudski zarządził wybory do Sejmu, nie chciał być dyktatorem, swój urząd Naczelnika Państwa oddał do dyspozycji przedstawicieli narodu. Czas nieustannie przynosił coraz to nowe problemy, lecz nie gasił zapału do organizowania własnego państwa.
 Red.
 "Pierwsza brygada"
 
Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to straceńców los,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to ofiarny stos.
My, pierwsza brygada,
Strzelecka gromada.
Na stos rzuciliśmy
Nasz życia los,
Na stos, na stos!
O, ileż mąk, ileż cierpienia,
O, ileż krwi, wylanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił wędrówki kres.
 

 Leopold Staff "Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą"
 
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.
Nie przyszły ciebie poprzeć karabiny
Ni wiodły za cię bój komety w niebie,
Ni z Jakubowej zstąpiły drabiny
W pomoc anioły. Powstałaś przez siebie!
Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
o być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »