Dzisiaj jest 26.09.2018.
Jesteś w:    Start arrow REKRUTACJA-ZAPISY 2018 arrow - KIERUNKI KSZTAŁCENIA
- KIERUNKI KSZTAŁCENIA Drukuj

TECHNIKUM NR 2  oferuje kształcenie w nowoczesnych zawodach:

technik budownictwa - Jest to zawód na który zapotrzebowanie ciągle rośnie, zarówno w kraju jak i za granicą. Absolwent w tym zawodzie będzie przygotowany do tego, jak prowadzić dokumentację budowy oraz sporządzać kosztorysy, obmiary i proste projekty. Na kierunku tym można dowiedzieć się, jak analizować dokumentację techniczną i jak wykonywać rysunki budowlane oraz jak dobierać optymalne technologie wykonania obiektów budowlanych, a także jak koordynować pracę poszczególnych zespołów na budowie i sprawować nadzór budowlany.
Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z: projektowaniem i budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, budowli inżynierskich, głownie pod kątem robót ziemnych oraz robót stanu surowego (wykonanie konstrukcji obiektu budowlanego). Może również zajmować się:  kosztorysowaniem robót budowlanych, przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wykonywaniem inwentaryzacji budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, ich rozbiórki,  wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych. Czytaj dalej ...

   

technik budownictwa NOWOŚĆ!!! - klasa mundurowa strażacka na ten zawód zapotrzebowanie nie maleje, co więcej - z każdym rokiem rośnie. Nasi specjaliści nauczą Cię dobierania optymalnych technologii wykonania różnych robót budowlanych. Od roku 2015/ 2016 macie możliwość  nie tylko kształcić się w branży budowlanej, ale także zdobyć przygotowanie merytoryczne i praktyczne, planując swoją przyszłość zawodową w Państwowej Straży Pożarnej. Innowacja pedagogiczna będzie realizowana na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania fizycznego przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Mielcu. Poznasz musztrę i ceremoniały pożarnicze oraz przepisy PPOŻ obowiązujące w procesie budowlanym. Czytaj dalej ...technik geodetaNOWOŚĆ!!! od roku 2011/2012Jest to nowoczesny kierunek, jeden z niewielu na Podkarpaciu, który w całej Polsce cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów. To nowoczesny kierunek dla osób, które interesują się pomiarami przestrzennymi, zagospodarowaniem terenu i chciałyby pracować w tym zawodzie. Zawód ten daje niezbędne podstawy wiedzy do dalszego rozwoju i zdobywania profesjonalnych uprawnień geodezyjnych oraz niezbędnego doświadczenia.
Technik geodeta prowadzi prace geodezyjne, takie jak: zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych, wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu, sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanie pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów, wykonywanie rozgraniczeń, podziałów, scaleń nieruchomości. Czytaj dalej ...

 technik inżynierii sanitarnejNOWOŚĆ!!! Jest to zawód znowu dostępny w ofercie, ze względu na duże zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. Po tym kierunku absolwent zaprojektuje i wykona każdą sieć sanitarną w domu prywatnym, biurze, wielkim zakładzie przemysłowym. Będzie sprawnie posługiwał się dokumentacją techniczną oraz wykonywaniem szkiców i rysunków instalacyjnych..
Technik inżynierii sanitarnej może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z: budową sieci komunalnych, budową i montażem instalacji sanitarnych, takich jak wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych. Może zajmować się również robotami związanymi z konserwacją, naprawą, modernizacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, a także w dziedzinie ochrony środowiska robotami związanymi z uzdatnianiem wody, unieszkodliwianiem odpadów czy wykorzystaniem energii odnawialnej. Czytaj dalej ...

 

 

technik budownictwa NOWOŚĆ!!! projektowanie architektoniczne to innowacja poszerzająca zawód technika budownictwa o zagadnienia związane z architekturą, w tym: historią architektury, projektowaniem architektonicznym obiektów budowlanych  i nauką rysunku artystycznego. Inspiracją może być również poznanie nowoczesnych programów komputerowych do projektowania architektoniczno-budowlanego, a także osób pracujących w zawodzie architekta. Może to być pierwszy krok na drodze zawodowej związanej z architekturą, architekturą wnętrz, architekturą krajobrazu czy urbanistyką. Czytaj dalej ...

  


technik robót wykończeniowych w budownictwie NOWOŚĆ!!! Jest to zupełnie nowy zawód na rynku pracy. Ciekawa oferta dla osób zainteresowanych wykańczaniem wnętrz, a chcących zdobyć wykształcenie średnie. Po tym kierunku na pewno nie zabraknie ofert pracy w branży remontowo-budowlanej.
Technik robót wykończeniowych może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z: projektowaniem i budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budowli inżynierskich, głównie pod kątem robót wykończeniowych, takich jak malowanie, tapetowanie, układanie posadzek, okładzin ściennych czy montaż suchej zabudowy. Może również zajmować się:  kosztorysowaniem robót budowlanych, przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wykonywaniem inwentaryzacji budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych. Czytaj dalej ...    

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 oferuje kształcenie specjalistów w wielu dziedzinach:

 

stolarz - Ukończenie szkoły na tym kierunku umożliwia uzyskanie atrakcyjnego i poszukiwanego na rynku pracy zawodu, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Jest to zawód kierowany głównie do osób zainteresowanych wytwarzaniem różnych elementów z drewna i materiałów drewnopodobnych.
Stolarz może wykonywać zadania zawodowe związane z wytwarzaniem wyrobów stolarskich z drewna i tworzyw drzewnych, takich jak meble czy stolarka budowlana, czyli okien i drzwi. Wykonuje również naprawy, renowację, konserwację wyrobów stolarskich, zajmuje się obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie. Czytaj dalej ...

 

monter sieci i instalacji sanitarnych Jest to zawód na który jest ogromny popyt na rynku pracy. Praca w branży instalacyjnej daje możliwości zatrudnienia w wielu miejscach na terenie całego kraju i za granicą. Po tym kierunku absolwent wykona każdą instalację sanitarną w domu prywatnym, biurze czy zakładzie przemysłowym.
Monter sieci i instalacji sanitarnych może wykonywać zadania zawodowe związane z budową, montażem i eksploatacją sieci komunalnych. Zajmuje się budową, montażem i eksploatacją instalacji sanitarnych, w tym: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  Może zajmować się również robotami związanymi z konserwacją, naprawą, modernizacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych. Czytaj dalej ...

Od roku 2012/2013 otworzyliśmy dwa nowatorskie kierunki, które mają szczególne znaczenie w nowoczesnym budownictwie. Fachowcy po ukończeniu tych zawodów cenieni są w całej Europie:

 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieNOWOŚĆ!!!  Jest to zawód, który daje ogromne możliwości zatrudnienia. Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie mógł wykonać wszelkie prace remontowo – budowlane we wszelkich obiektach budowlanych w budownictwie mieszkaniowym czy użyteczności publicznej.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może wykonywać zadania zawodowe związane z budową i wykańczaniem budynków. Montowanie systemów suchej zabudowy obejmuje wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, zabudowy dachów. Monter zabudowy i robót wykończeniowych wykonuje również, takie roboty jak: malowanie, tapetowanie, wykonywanie posadzek oraz okładzin ściennych. Czytaj dalej ...


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »