Dzisiaj jest 16.07.2024.
Jesteś w:    Start arrow Redaktion-D
Program pilotażowy z języka niemieckiego Drukuj

             Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu jest partnerem Instytutu Goethego w Krakowie w programie pilotażowym Redaktion-D.


Do nauki języka niemieckiego uczniowie wykorzystują szkolną pracownię komputerową. Jedna godzina zajęć tygodniowo poświęcona jest pracy z podręcznikiem kursowym z serii „alles klar”, natomiast druga godzina przeznaczona jest na pracę z programem Redaktion-D, dostarczanym przez Instytut Goethego. Program ten jest uzupełnieniem podstawy programowej i rozszerza minimum programowe o treści kulturoznawcze oraz realioznawcze. Uczniowie mają szansę uczyć się języka niemieckiego najnowszymi metodami i ćwicząc najważniejsze sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Program Redaktion-D oferuje krótkie filmy w języku niemieckim, odpowiadające zainteresowaniom młodzieży, które są bazą do interaktywnych ćwiczeń komunikacyjnych, leksykalnych i gramatycznych. W ten sposób uczniowie mogą osłuchać się z autentycznym językiem oraz wykorzystać nabyte umiejętności językowe w atrakcyjnych ćwiczeniach na komputerze. Zdobywają również wiedzę kulturoznawczą i realioznawczą, co jest dodatkową motywacją do nauki języka oraz pomaga poznać kraj i jego mieszkańców. Celem zastosowania programu Redaktion-D jako uzupełnienia standardowego kursu podręcznikowego jest „osłuchanie” uczniów z autentycznym językiem mówionym, wzmacnianie motywacji uczniów do nauki przez atrakcyjną formę i pracę z użyciem komputera oraz efektywne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. Opiekunem projektu jest Alina Dziurgot, a koordynatorami z ramienia Instytutu Goethego  Piotr Górka i Christa Ganterer.
Program redaktion-D jest kursem języka niemieckiego dla początkujących.  Materiał wprowadzany jest stopniowo, w małych, łatwych do przyswojenia etapach.  Uczy wszystkich sprawności językowych – rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, pisania – na poziomie A2, odpowiadającemu maturze na poziomie podstawowym, przygotowującym do zdawania egzaminu Start Deutsch 1 i Start Deutsch 2 prowadzonego w Instytucie Goethego w Krakowie.
Ten nowoczesny i łatwy w obsłudze kurs polega na korzystaniu z programów CD ROM i wykorzystaniu Internetu oraz interesujących sekwencji filmowych. Uczymy się w sposób pełen zabawy, używając multimediów, co bardzo podoba się uczniom.
Program rozłożony jest na dwa lata nauki, w dwóch częściach, z których każda zawiera 6 rozdziałów obejmując około 600 opartych na filmie zadań. Zawierają zadania sprawdzające zrozumienie filmu, rozwijające umiejętności komunikacyjne, gramatykę i słownictwo. Obejmuje też zadania związane z poszukiwaniem w Internecie faktów, historii i kultury Niemiec. Znajdziemy tam też do każdego rozdziału  zadania przygotowujące do egzaminu, testy słownictwa oraz gry językowe. Dodatkowo zamieszczony jest jeden test sprawdzający po każdym rozdziale. Zasób podstawowego słownictwa obejmuje 1200 słów i podstawowe struktury gramatyczne potrzebne użytkownikowi języka codziennego  w komunikacji i prowadzeniu rozmów na poziomie podstawowym i rozumienie prostych, podstawowych tekstów autentycznych. Oparty na 12 ekscytujących klipach filmowych: Reporterzy Internetowi Paul i Laura badają tajemnicze przypadki w Niemczech, jak „Rekin w porcie Hamburga”, i „Król Ludwik żyje!”. Umożliwia to wgląd w nowoczesną kulturę i życie codzienne Niemiec. Kurs wyposażony jest w: słownik, trening słownictwa, kontekst sytuacyjny, odnośniki gramatyczne, sekwencje filmowe fabularne i dokumentalne oraz transkrypcję filmów. Oprócz programu komputerowego szkoła korzysta z filmów video, podręczników i kaset do “Redaktion D”.  Przykładowe zadania multimedialne można obejrzeć na stronie :
http://www.redaktion-d.de/bonus/bonus.htm

            Nauczyciel poprawia i omawia wykonane zadania , doradza i pomaga w planowaniu lekcji i procesu uczenia się uczniów. Podaje wskazówki, jak należy się uczyć i pomaga w problemach technicznych, towarzyszy uczniom i pomaga przy powstających trudnościach. Omówienia następują zarówno w języku polskim , jak i niemieckim. W klasie uczniowie dowiadują się, jak najefektywniej pracować z programem, stosować poznaną wiedzę rozwijając sprawność mówienia, gdzie szczególny nacisk położony jest na akcent, wymowę i intonację. Nauczyciel podaje strategie uczenia się. Uczniowie wyjaśniają wszystkie zaistniałe nieporozumienia, pytania, wątpliwości. Nauczyciel zadaje również zadania, które należy przesłać pocztą internetową. Dzięki dostępowi do pracowni komputerowej, pomocy technicznej nauczyciela informatyki, mgr Mariusz Mazura,  przychylności p. dyr. Anny Kuli uczniowie klasy I ZSB mogą korzystać z tego programu. Program nie wymusza jednakowego tempa dla wszystkich uczniów, zatem uczą się w swoim tempie, Pewne zadania można powtórzyć, ile razy zapragną, pewne ominąć, jeśli wydają się zbyt łatwe. Zawsze można poprosić nauczyciela o wskazanie dodatkowych zadań z tematu, którego nie do końca są pewni.
Dzięki mieszance tradycyjnego i nowoczesnego  uczenia się uczniowie łatwiej i szybciej przyswajają umiejętności językowe.  Szczególnie atrakcyjna forma dla młodzieży osiągnięta jest dzięki użyciu multimediów. O ile przy komputerze ćwiczone są sprawności  czytania, słuchania i pisania, na pozostałych lekcjach stosuje się zdobytą wiedzę w konwersacjach, poprawiając mówienie.
Ten sposób nauki bije na głowę tradycyjny, „nudny” sposób uczenia się języka obcego. Profesjonalnie wykonany, sprawia przyjemność uczącemu się i nauczycielowi, który widzi wyniki przyrostu wiedzy uczniów.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »