Dzisiaj jest 24.05.2018.
Jesteś w:    Start
Szkolny zestaw podręczników na rok 2017/2018 (p. zawodowe) Drukuj


TECHIKUM BUDOWLANE (TB - Technik budownictwa, TS - Technik urządzeń sanitarnych, TG - Technik geodeta)

Klasa I

Kl.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

TB,
TS


Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości dla technikum, liceum profilowanego

T. Rachwł

Nowa Era

TB,
TS


Budownictwo ogólne

Budownictwo ogólne B.18

M. Popek,

B. Wapińska

WSiP

TB

Technologia robót murarskich i tynkarskich

Materiały budowlane
Wykornywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

E. Szymański
M. Popek

WSiP

TB,
TS


Dokumentacja techniczna

Rysunek techniczny budowlany

T. Maj

WSiP

TB,
TS


Pracownia dokumentacji technicznej

Rysunek techniczny budowlany

T. Maj

WSiP

TS

Pracownia sieci komunalnych i instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne cz. 1

S. Cieślikowski,
K. Krygier

WSiP

TS

Ogrzewnictwo i wentylacja

Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

K. Krygier, T. Klinke,
J. Sewerynik

WSiP

TS

Wodociągi i kanalizacja

Wodociągi i kanalizacja cz. 1 Wodociągi

Z. Heidrich

WSiP

TB

Geodezja ogólna

Geodezja cz.1

A. Jagielski

Geopis

TG

Ćwiczenia terenowe

Przewodnik do ćwiczeń Geodezji I

A. Jagielski

Geopis


 

TECHIKUM BUDOWLANE (TB - Technik budownictwa, TS - Technik urządzeń sanitarnych, TG - Technik geodeta)

Klasa II

Kl.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

TB,
TS


Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości dla technikum, liceum profilowanego

T. Rachwł

Nowa Era

TB,
TS


Budownictwo ogólne

Budownictwo ogólne B.18

M. Popek,

B. Wapińska

WSiP

TB

Technologia robót murarskich i tynkarskich

Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych B.18

M. Popek

WSiP

TB

Pracownia robót murarskich i tynkarskich

Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych B.18

Pracownia budowlana B.18

M. Popek


R. Solonek
R. Pyszel
WSiP


WSiP
TB,
TS


Dokumentacja techniczna

Rysunek techniczny budowlany

T. Maj

WSiP

TB

Konstrukcje budowlane

Statyka budowli

A. Iwanczewska

WSiP

TB

Geodezja ogólna

Geodezja cz.2

A. Jagielski

Geopis

TG

Geodezja w gospodarowaniu nieruchomościami

Geodezja w gospodarce nieruchomościami cz.1

A. Jagielski

Geopis

TG

Ćwiczenia terenowe

Przewodnik do ćwiczeń cz. 2 Geodezji II

A. Jagielski

Geopis

TS

Pracownia sieci komunalnych i instalacyjnych

Instalacje sanitarne cz. 1

K. Krygier,
S. Cieslikowski

WSiP

TS

Ogrzewnictwo i wentylacja

Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

Instancje sanitarne cz. 2

K. Krygier, T. Klinke, J. Sewerynik
K. Krygiel,
S. Ciesielski
WSiP

TS

Wodociągi i kanalizacja

Wodociągi i kanalizacja cz. 1 Wodociągi

Z. Heidrich

WSiP

TS

Pracownia dokumentacji technicznej

Rysunek zawodowy - instalacje sanitarne

Rysunek zawodowy - instalacje sanitarne i rurociągi przemysłowe

M. Popek, B.Wapińska

L. Wojciechowski

Z. Wasilewski

WSiP

WSiP

TG

 Geodezja inżynieryjna
 Geodezja inżynieryjno - przemysłowa cz.1
 J.Gocar  Geopis
 
      

TECHIKUM BUDOWLANE (TB - Technik budownictwa, TS - Technik urządzeń sanitarnych, TG - Technik geodeta)

Klasa III

Kl.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

TB

Dokumentacja techniczna

Rysunek techniczny budowlany

T. Maj

WSiP

TB

Konstrukcje budowlane

Konstrukcje budowlane

Statyka budowli
M. Popek

A. Iwanczewska
WSiP

WSiP
TB

Technologia robót murarskich i tynkarskich

Wykonywanie tynków B.18

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych B.18

M.Popek

WSiP

TB

Organizacja robót budowlanych i pracownia organizacji robót budowlanych

Organizacja i przygotowanie budowy B.33

Organizacja i technologia robót stanu surowego B.33

Organizacja i technologia robót wykończeniowych B.33

Organizacja robót rozbiórkowych B.33

Utrzymanie obiektów budowlanych B.33

T. Maj

WSiP

TB,TS

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa

Sporządzanie kosztorysów B. 30
Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie
Przygotowanie dokumentacji przetargowej B. 30

T. Maj
Z. Kowalczyk, J. Zoblewski
WSiP

TB,TS

Pracownia kosztorysowania dokumentacji

Sporządzanie kosztorysów B. 30

Przygotowanie dokumentacji przetargowej B. 30

Testy i zadania praktyczne B.30
T. Maj
E. Czechowska
WSiP

TB

Pracownia robót murarskich i tynkarskich

Testy i zadania praktyczne egzaminu zawodowego B. 18
Repetytorium + testy

Praca zbiorowa

M. Popek, R. Solonek, R. Dyszek
WSiP

TS

Sieć i instalacje gazu

Instalacje gazu
Materiały własne
M. Karpiński

WSiP
KOWEZIV
TS

Wodociągi i kanalizacja

Wodociągi i kanalizacja cz. 2 Kanalizacje

Z. Heidrich

WSiP

TS

Ogrzewnictwo i wentylacja

Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

K. Krygier, T. Klinke,
J. Sewerynik

WSiP

TS

Dokumentacja techniczna

Rysunek zawodowy - instalacje sanitarne

M.Popek, B.Wapińska

WSiP

TG

Geodezja w gospodarowaniu nieruchomościami

Geodezja w gospodarce nieruchomościami cz.1

A. Jagielski

Geopis

TG

Informatyka geodezyjna

Materiały i programy własne

 

 

TG

 Geodezja inżynieryjna
 Geodezja inżynieryjno - przemysłowa cz. 2, cz. 3
 J.Gocał  Geopis
TG

 Rysunek geodezyjny
 Rysunek geodezyjny z elementami topografii i kartografii
 J. Gocał
 Geopis


TECHIKUM BUDOWLANE (TB - Technik budownictwa, TS - Technik urządzeń sanitarnych, TG - Technik geodeta)

Klasa IV

Kl.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

TB


Kosztorysowanie
Sporządzanie kosztorysów B. 30 Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie Przygotowanie dokumentacji przetargowej B. 30

T. Maj Z. Kowalczyk, J. Zoblewski

WSiP

TB


Pracownia kosztorysowania
Sporządzanie kosztorysów B. 30 Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie Przygotowanie dokumentacji przetargowej B. 30

T. Maj Z. Kowalczyk, J. Zoblewski


WSiP

TB,

TS

Prawne podstawy działalności zawodowej

Prawne podstawy działalności w budownictwie

T. Adamiec


WSiP

TS

Sieć i instalacje gazu

Instalacje gazu

Materiały włsne

M. Karpiński

WSiP

KOWEZIV
TS

Wodociągi i kanalizacja

Wodociągi i kanalizacja cz. 2 Kanalizacje

Z. Heidrich

WSiP

TS

Kosztorysowanie i organizacji robót
Organizacja i przygotowanie budowy B.33 Sporządzanie kosztorysów B. 30 Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie Przygotowanie dokumentacji przetargowej B. 30
T. Maj
T. Maj Z. Kowalczyk, J. Zoblewski


WSiP

TS

Pracownia kosztorysowania i organizacji robót

Organizacja i przygotowanie budowy B.33 Sporządzanie kosztorysów B. 30 Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie Przygotowanie dokumentacji przetargowej B. 30

T. Maj
T. Maj Z. Kowalczyk, J. Zoblewski

WSiP

TB

Kataster i gospodarka nieruchomościami

Geodezja w gospodarce nieruchomościami cz.2

A. Jagielski,
B .Marczewska

Geopis

TG

Dokumentacja katastralna
i gospodarki nieruchomościami

Geodezja w gospodarce nieruchomościami cz.2

A. Jagielski,Geopis
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Murarz-Tynkarz  B. 18

Kl.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

IIa

Technologia

Dokumentacja

Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich

Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

M. Popek

 

WSiP

IIIa

Technologia

Dokumentacja

Wykonywanie tynków

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

M. Popek

 

WSiP

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  B. 08, B. 09

I

Technologia sieci komunalnych i instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne cz. 1

S. Cieslowski,

 K. Krygier

WSiP

I

Dokumentacja techniczna i kosztorysowanie

Rysunek zawodowy - instalacje sanitarne

M.Popek, B.Wapińska

WSiP

I

Podstawy budownictwa ogólnego

Budownictwo ogólne

M.Popek, B.Wapińska

WSiP

II

Technologia sieci komunalnych i instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne cz. 1 i 2

S. Cieslowski,

 K. Krygier

WSiP

II

Dokumentacja techniczna i kosztorysowanie

Rysunek zawodowy - instalacje sanitarne

M.Popek, B.Wapińska

WSiP

III

Technologia sieci komunalnych i instalacji sanitarnych

ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

K. Krygier, T. Klinke,
J. Sewerynik

WSiP

III

Dokumentacja techniczna i kosztorysowanie

Rysunek zawodowy - instalacje sanitarne

M.Popek, B.Wapińska

WSiP

Stolarz

I

Technologia i materiałoznawstwo

Technologia - stolarstwo cz. 1

J. Prażmo

WSiP

I

Rysunek techniczny i konstrukcje

Rysunek zawodowy dla stolarzy

M. Sławiński

WSiP

I

Maszyny i narzędzia

Maszyny i urządzenia dla stolarza

S. Bieniek,

K. Duchnowski

WSiP

II

Technologia i materiałoznawstwo

Technologia - stolarstwo cz. 1

Technologia - stolarstwo cz. 2

J. Prażmo

WSiP

II

Rysunek techniczny i konstrukcje

Rysunek zawodowy dla stolarzy

M. Sławiński

WSiP

II

Maszyny i narzędzia

Maszyny i urządzenia dla stolarza

S. Bieniek,

K. Duchnowski

WSiP

III

Technologia i materiałoznawstwo

Technologia - stolarstwo cz. 2

J. Prażmo

WSiP

III

Rysunek techniczny i konstrukcje

Rysunek zawodowy dla stolarzy

M. Sławiński

WSiP

III

Maszyny i narzędzia

Maszyny i urządzenia dla stolarza

S. Bieniek,

K. Duchnowski

WSiP

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie B.05, 06, 07

I

Podstawy budownictwa

Zarys budownictwa ogólnego

K. Podawca

WSiP

I

Technologia - suchej zabudowy

Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych B.5.1
Montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych B.5.2

Testy i zadania praktyczne Egzamin zawodowy B.05


A.Kusina, M.Machnik 


R. Solonek, R. Pyszek


WSiPWSiP
I

Dokumentacja

Zawodowy rysunek budowlany

L. Wojciechowski

WSiP

II

Technologia - malarska

Technologia - roboty malarskie

Wykonywanie robót malarskich B.06

Wykonywanie robót tapeciarskich

Z. Wolski

R. Solonek, R. Pyszek
M. Machnik
WSiP


WSiP
WSiP
II

Dokumentacja

Rysunek zawodowy dla malarza budowlanego i sztukatora

K. Straszak

WSiP

III

Technologia - posadzkarska

Technologia - roboty podłogowe i okładzinowe

Z. Wolski

WSiP        
 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »