Dzisiaj jest 30.09.2020.
Jesteś w:    Start arrow OPIS KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA arrow TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ
TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ Drukuj
1.    TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ
Jest to zawód znowu dostępny w ofercie, ze względu na duże zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. Po tym kierunku absolwent zaprojektuje i wykona każdą sieć sanitarną w domu prywatnym, biurze, wielkim zakładzie przemysłowym. Będzie sprawnie posługiwał się dokumentacją techniczną oraz wykonywaniem szkiców i rysunków instalacyjnych..
Technik inżynierii sanitarnej może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z: budową sieci komunalnych, budową i montażem instalacji sanitarnych, takich jak wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych. Może zajmować się również robotami związanymi z konserwacją, naprawą, modernizacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, a także w dziedzinie ochrony środowiska robotami związanymi z uzdatnianiem wody, unieszkodliwianiem odpadów czy wykorzystaniem energii odnawialnej.
2.    Informacje dodatkowe:

3.    Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
1. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
2. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych
3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
5. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
1. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
2. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
3. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
4. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
4.    Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik inżynierii sanitarnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:


•    organizowania  i  wykonywania  robót  przygotowawczych  związanych  z  budową
sieci oraz montażem instalacji sanitarnych,
•    organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci  wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
•    organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
•    organizowania  i  wykonywania  robót  związanych  z  konserwacją,  naprawą oraz modernizacją sieci i instalacji sanitarnych,
•    organizowania i wykonywania robót związanych eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

5.    Technik inżynierii sanitarnej znajdzie zatrudnienie w:
•    firmach wykonawczych branży instalacyjno – budowlanej;
•    przedsiębiorstwach instalacyjno – budowlanych; techniki grzewczej i energii odnawialnych;
•    zakładach wodociągów i kanalizacji;
•    laboratoriach;
•    nadzorze budowlanym;
•    firmach świadczących usługi w zakresie remontów i modernizacji obiektów;
•    biurach projektów;
•    sklepach i hurtowniach materiałów instalacyjno - budowlanych;
•    oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług branży instalacyjnej;
•    lub kontynuować naukę na studiach technicznych.
6.    Baza dydaktyczna:


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »