Kryteria wyboru uczniów
Kryteria wyboru uczniów na wyjazdy zagraniczne  projektu Erasmus+ „From Columbus to Atlantis”
w Zespole Szkół Budowlanych w Mielcu
w latach 2018-2020

•    Przynależność do Uczniowskiej Rady Projektu i grupy na Facebook’u
•    Wysoka frekwencja na spotkaniach projektowych
•    Zaangażowanie w działania projektowe  
•    Terminowe wykonywanie prac w projekcie (np. wykonanie logo)
•    Ocena z zachowania (wysoka kultura osobista, otwartość, komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów)
•    Udział w konkursach projektu
•    Znajomość języka angielskiego
•    Pisemna zgoda rodziców na wyjazd


Decyzję o wyborze uczniów podejmuje koordynator projektu, pani Alina Dziurgot po konsultacji z innymi nauczycielami zaangażowanymi w projekt i po akceptacji dyrektora szkoły, pana Stanisława Starzyka.