Projekt "Shalom Mielec"
      14.09.2019 r. odbył się spacer ulicami Mielca, w którym wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu pod opieką pani E. Światowiec i pani J. Balcerzak. W trzeciej edycji projektu „Shalom Mielec” przewodnikiem po pozostałościach przedwojennego żydowskiego Mielca był Stanisław Wanatowicz.
     Młodzież rozpoczęła spacer na Rynku Starego Miasta, później poznawała poszczególne obiekty żydowskiej zabudowy, odwiedziła plac po synagodze i cmentarz. Na koniec wysłuchała opowieści historycznej w Muzeum Jadernówka.
       Projekt „Shalom Mielec” to żywe spotkanie z kulturą i historią Żydów. Stowarzyszenie Kulturalne JARTE poprzez spacery edukacyjne, muzyką, taniec i film chcą przybliżyć mieszkańcom regionu historię dawnej społeczności żydowskiej Mielca, a także pokazać współczesne aspekty tej kultury.