Zajęcia w pracowni budowlanej
      W Zespole Szkół Budowlanych w Mielcu zajęcia w pracowni budowlanej stanowią integralną część kształcenia zawodowego, która w połączeniu z kształceniem teoretycznym pozwala osiągnąć przez ucznia najbardziej optymalny poziom przygotowania zawodowego.
Odpowiednio dobrane techniki pracy i realizacja podstawy programowej w formie ćwiczeń praktycznych, pokazu i omówienia tematu zajęć z zastosowaniem nowatorskich i multimedialnych metod nauczania, pozwala bezstresowo przystąpić uczniom do egzaminu zawodowego i rozwijać w przyszłości pasje zawodowe w branży budowlanej.
Ćwiczenia praktyczne w pracowni robót budowlanych są dla uczniów ulubioną formą nauki zawodu.