Szkolenie Państwowej Inspekcji Pracy

      4 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Budowlanych odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów klas IV TA, IV TC zorganizowane w ramach programu "Kultura bezpieczeństwa", które przeprowadzili inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.
W trakcie spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jakie prawa mają młodzi pracownicy oraz na co zwracać szczególną uwagę podejmując pracę. Omówiono również zagadnienia dotyczące przyczyn i skutków wypadków przy pracy, oraz sposobów ochrony. Uczniowie obejrzeli film na temat wypadków w pracy i wysłuchali komentarza inspektorów.
Na zakończenie odbył się quiz sprawdzający zrozumienie omawianych zagadnień.
Opracował: Dariusz Kopera