Technikum Nr 2 z Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu wśród najlepszych

      Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu już po raz czwarty w rankingu Perspektyw otrzymał tytuł Srebrnej Szkoły 2020.

      9 stycznia 2020 roku w Warszawie odbył się XXII Finał Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu w kategorii Technika zajęło 293 miejsce w Polsce, a na Podkarpaciu 19. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. Należy podkreślić, iż mielecka „budowlanka” już po raz piąty została doceniona, gdyż tytuł Srebrnej Szkoły otrzymała w 2013 roku, 2017, 2019, natomiast tytuł Brązowej Szkoły w 2015.