Zawieszenie zajęć
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zajęcia dydaktyczne w szkole od 12 do 25 marca 2020r. zostają zawieszone.

prosimy o zapoznanie się z niżej
wymienionymi informacjami