Zajęcia praktyczne
      Drodzy UCZNIOWIE ZSB informuje, że od dnia 29 czerwca  br. decyzją MEN zostają przywrócone zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Zgodnie z wytycznymi MEN uczniowie wszystkich klas powinni skontaktować się ze swoim pracodawcą w celu powrotu do pracy.
Kierownik szkolenia praktycznego - Lucjan Gołębiowski