Bezpieczeństwo na budowie
Szkolenie –  Bezpieczeństwo na budowie
w ramach projektu  „Młody pracownik –bezpieczny start”  (12.01.2010r )

      Uczeń jak najlepiej  przygotowany  do zawodu w warunkach budowy to cel edukacji w naszej szkole. Budowa i proces budowlany stwarza wiele zagrożeń dla pracowników. Prelekcja p. Pawła Gołasia Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy z Rzeszowa służyła uwrażliwieniu przyszłych pracowników na  sytuacje niebezpieczne na budowie .
Pan Inspektor przedstawił analizę wypadków budowlanych  na Podkarpaciu oraz  zaprezentował odzież ochrony indywidualnej.
Uczniowie uczestniczyli  w konkursie  sprawnościowym – Prawidłowo zabezpieczony pracownik w czasie  prac na wysokości . Nauczyciele i uczniowie klas III Ta, III Tb, II Ta  otrzymali materiały informacyjne i multimedialne z zakresu BPH na budowie.