Sztuka autoprezentacji
       Jednym z zadań dwustronnego projektu polsko-włoskiego w ramach Erasmus+ „The Bridge”  jest przygotowanie uczniów do poszukiwania pracy po ukończeniu szkoły. Dnia 30.10.2015 p.Sławomir Wiktor z Młodzieżowego Centrum Kariery przeprowadził szkolenie dla uczniów klasy IV TB na temat sztuki autoprezentacji. Rozmowa o pracę z pracodawcą jest niezmiernie stresująca dla osoby poszukującej pracę. Sposób prezentacji swoich kwalifikacji i umiejętności jest niezwykle ważny na wymagającym rynku pracy. Uczniowie z uwagą słuchali wskazówek p.Wiktora, który profesjonalnie przygotowuje chętnych, młodych ludzi do rozmowy o pracę, służy poradą i pomocą.
Mieleckie Młodzieżowe Centrum Kariery jest instytucją, z której porad mogą korzystać uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci oraz absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy, jak również osoby poszukujące pracy.
 
Zakres usług Młodzieżowego Centrum Kariery obejmuje m.in.;
 
• cykliczne prowadzenie zajęć z tematyki poradnictwa zawodowego i rynku pracy,
• prowadzenie badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych – testy, kwestionariusze w formie tradycyjnej i multimedialnej,
• udostępnianie informacji edukacyjno – zawodowej (np. ulotki, przewodniki, filmy o zawodach, filmy instruktażowe, gry edukacyjne, książki, informatory, czasopisma),
• wsparcie w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej,
• przybliżanie zagadnień i kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
• pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami,
• przygotowanie do spotkania z pracodawcą, autoprezentacja,
• kierowanie osób zainteresowanych do pośrednika pracy.