ZAGADNIENIA NA EGZAMINY POPRAWKOWE

Zagadnienia na egzaminy poprawkowe
z poszczególnych przedmiotów:


       MATEMATYKA (mgr Agata Robak, mgr Monika Sosińska)
 Zagadnienia klasa I 


      MATEMATYKA (mgr Agata Robak, mgr Monika Sosińska)
 Zagadnienia klasa II 


      MATEMATYKA (mgr Agata Robak, mgr Monika Sosińska)
 Zagadnienia klasa III 


      MATEMATYKA (mgr Monika Sosińska, mgr Monika Sosińska)
 Zagadnienia klasa IV 


     CHEMIA (mgr Agata Robak)
 Zagadnienia 


     TECHNOLOGIA I MATERIAŁOZNASTWO (mgr Wiesław Pazdro)
 Zagadnienia klasa II a 


     J. angielski (mgr Sławomir Kapinos)
 Zagadnienia klasa II i III 


     J. polski (mgr Jadwiga Stala-Dudek)
 Zagadnienia klasa I 


     J. polski (mgr Jadwiga Stala-Dudek)
 Zagadnienia klasa II 


     J. polski (mgr Jadwiga Stala-Dudek)
 Zagadnienia klasa III


     J. polski (mgr Jadwiga Stala-Dudek)
 Zagadnienia klasa III ZSZ


     Bilogia ( mgr A. Zborowska)
 Zagadnienia sr1


     Bilogia (mgr A. Zborowska)
 Zagadnienia sr2


     WOS  (mgr Iwona Kopera)
 Zagadnienia klasa III


     J. angielski  (mgr Magdalena Tomecka)
 Zagadnienia klasa I i III


     Geografia  (mgr J. Balcerzak)
 Zagadnienia klasa II


     Geografia  (mgr J. Balcerza)
 Zagadnienia klasa IV