Kolejny ogólnopolski konkurs TURBOLANDESKUNDE
Już po raz czwarty nasza szkoła organizuje konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. W tym roku pytanie będą dotyczyć Niemiec. W dniu 7.12.2017 o godzinie 12.40 odbędzie się pierwszy, pisemny etap tego konkursu. Zapraszamy zgłoszone zespoły do zapoznania się z zagadnieniami do konkursu.

ZAKRES WYMAGAŃ:
- podstawowe wiadomości geograficzne (obszar, ludność, sąsiedzi)
- podział administracyjny (landy/kantony i ich stolice)
- zasoby wodne, pasma górskie i szczyty
- największe miasta
- najatrakcyjniejsze miejsca, zabytki
- symbole narodowe
- gospodarka (najsłynniejsze marki przemysłu)
- środki transportu i lokomocji
- media (najpopularniejsze tytuły prasy i stacje telewizyjne)
- słynne postacie (polityka, kultura, sport, muzyka)
- waluta
- najważniejsze święta, tradycje i obrzędy
- tradycyjne potrawy
- najważniejsze daty i wydarzenia historyczne