Kolejna lekcja w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Niecodzienna lekcja odbyła się w ramach zajęć z języka polskiego w klasie II TC i II TB. Temat brzmiała: Architektura Paryża w "Lalce" Bolesława Prusa i "Ludziach bezdomnych" Stefana Żeromskiego. Justyna Dudek - uczennica klasy II TC przygotowała prezentację ukazującą miasto XIX wieczne, jak również współczesny jego wygląd. Następnie wybrani uczniowie czytali odpowiednie fragmenty dzieła Prusa, ukazujące wspaniałość architektury " miasta miłości". Kolejną prezentację przedstawił Bartłomiej Krukurka z klasy II TB ukazującą zupełnie inne oblicze Paryża. Uczniowie czytali fragmenty powieści Żeromskiego. Na podsumowanie zajęć młodzież musiała wykazać równice pomiędzy literacką kreacją Paryża ukazaną w "Lalce" i "Ludziach bezdomnych". Lekcję przygotowały polonistki ZSB Jadwiga Stala -Dudek i Grażyna Paduch.