Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

Rekrutacja 2022/23

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023 

typ szkoły

profil, specjalność, zawód 

 przedmioty
punktowane
w postępowaniu
rekrutacyjnym

liczba
oddziałów 

 Technikum nr 2 

technik budownictwa
(innowacja pedagogiczna:
elementy ochrony
przeciwpożarowej
- klasa mundurowa strażacka)

język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka

1 oddział 
Technikum nr 2 technik budownictwa język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1 oddział
Technikum nr 2

technik robót
wykończeniowych
 w budownictwie
(innowacja pedagogiczna:
aranżacja wnętrz)

język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1 oddział
Technikum nr 2

technik budownictwa
(innowacja pedagogiczna:
elementy projektowania
architektonicznego)

język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1 oddział
Technikum nr 2 technik geodeta
(innowacja pedagogiczna:
drony w geodezji)

język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1/2 oddziału
Technikum nr 2

technik inżynierii sanitarnej
(innowacja pedagogiczna:
odnawialne źródła energii)

język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1/2 oddziału
Branżowa
Szkoła

I Stopnia
Nr 2

monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie
(praktyka szkolna lub
prywatna -
pracownik młodociany)

język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1/2 oddziału
Branżowa
Szkoła
I Stopnia
Nr 2

stolarz
(praktyka prywatna -
pracownik młodociany)

język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1/4 oddziału
Branżowa
Szkoła
I Stopnia
Nr 2

monter sieci
 i instalacji sanitarnych
(praktyka prywatna -
pracownik młodociany)

język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1/4 oddziału