Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

Rekrutacja 2024/25

Nabór elektroniczny  Terminy rekrutacji  Dokumenty Broszura
Nabór elektroniczny Terminy rekrutacji Dokumenty Broszura
 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025 

typ szkoły

profil, specjalność, zawód 

 przedmioty
punktowane
w postępowaniu
rekrutacyjnym

liczba
oddziałów 
Technikum nr 2

technik budownictwa
(innowacja pedagogiczna:
elementy projektowania
architektonicznego)

język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1 oddział
Technikum nr 2

technik robót
wykończeniowych
 w budownictwie
(innowacja pedagogiczna:
aranżacja wnętrz)

język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1 oddział
Technikum nr 2 technik budownictwa
(innowacja pedagogiczna:
komputerowe wspomaganie
projektowania
)
język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1/2 oddziału
Technikum nr 2 technik geodeta
(innowacja pedagogiczna:
drony w geodezji)

język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1/2 oddziału
Branżowa Szkoła
I Stopnia Nr 2
monter sieci
 i instalacji sanitarnych
(praktyka prywatna -
pracownik młodociany)
język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1/3 oddziału
Branżowa Szkoła
I Stopnia Nr 2

monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie
(praktyka szkolna lub
prywatna -
pracownik młodociany)

język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
2/3 oddziału