Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

Rekrutacja 2024/25

Nabór elektroniczny  Terminy rekrutacji  Dokumenty Broszura
Nabór elektroniczny Terminy rekrutacji Dokumenty Broszura
 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025 

typ szkoły

profil, specjalność, zawód 

 przedmioty
punktowane
w postępowaniu
rekrutacyjnym

liczba
oddziałów 
Technikum nr 2

technik budownictwa
(innowacja pedagogiczna:
elementy projektowania
architektonicznego)

język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1 oddział
Technikum nr 2

technik robót
wykończeniowych
 w budownictwie
(innowacja pedagogiczna:
aranżacja wnętrz)

język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1 oddział
Technikum nr 2 technik budownictwa
(innowacja pedagogiczna:
komputerowe wspomaganie
projektowania
)
język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1/2 oddziału
Technikum nr 2 technik geodeta
(innowacja pedagogiczna:
drony w geodezji)

język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1/2 oddziału
Branżowa Szkoła
I Stopnia Nr 2
monter sieci
 i instalacji sanitarnych
(praktyka prywatna -
pracownik młodociany)
język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
1/3 oddziału
Branżowa Szkoła
I Stopnia Nr 2

monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie
(praktyka szkolna lub
prywatna -
pracownik młodociany)

język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
2/3 oddziału
Kategoria:

Pamiętaj! w wyborze elektronicznym zaznacz naszą szkołę na I miejscu

Rejestracja kandydatów do szkół średnich drogą elektroniczną:

https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/

 

 

Jeżeli nie możesz sobie poradzić,

lub nie jesteś pewien jak to zrobić

przyjdź do naszej szkoły, a pomożemy Ci.

Środkowy segment kompleksu budynków przy wiadukcie,

pierwsze piętro, sekretariat szkoły – pokój 109.
 

Kategoria:

13 maja - 14 czerwca do godz. 15.00
Składanie wniosków w szkołach pierwszego wyboru

21 czerwca - 8 lipca do godz. 15.00
Kandydaci spoza systemu - Uzupełnienie wniosku o:

  - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

  - zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

16 lipca
Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16 lipca - 18 lipca do godz. 14.00
Potwierdzenie podjęcia woli nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz wyników egzaminu

19 lipca do godz. 12.00
Ogłoszenie listy przyjętych