Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

Warunki dotyczące strony internetowej

REGULAMIN DZIAŁANIA STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY

Zespół Szkół Budowlanych
 im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Mielcu

 • §1 Postanowienia ogólne
 1. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu, ul. K. Jagiellończyka 3, 39-300 Mielec zwany dalej Szkołą.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia serwisu internetowego oraz zasady korzystania przez Użytkowników z informacji ze Strony Internetowej Szkoły zwanej dalej w skrócie Stroną.
 3. Każda osoba zwana dalej Użytkownikiem korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, prawa obowiązującego w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu
 5. Do publikacji na stronie internetowej przyjmuje się materiały i informacje, wynikające ze statutowej działalności szkoły.
 6. Dyrektor Szkoły powołuje Administratora Strony, którego zadaniem jest:
  1. a) dbanie o prawidłowe działanie serwisu internetowego w ramach możliwości technicznych
   b) organizacja techniczna strony (szablon graficzny strony, tworzenie struktury strony, usuwanie nieaktualnych informacji, itp.)
   c) umieszczanie treści, zdjęć i innych materiałów przekazanych przez nauczycieli lub Dyrektora Szkoły.
 7. Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarek podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę wyświetlić Użytkownikowi. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 8. Strona https://www.zsbmielec.pl pełni rolę wizytówki szkoły w Internecie oraz nośnika informacji o organizacji pracy szkoły i bieżących wydarzeniach z życia szkoły.
 9. Korzystanie ze stron internetowych wchodzących w skład domeny zsbmielec.pl oznacza akceptację zasad zawartych w przedstawionym Regulaminie.
 10. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Administratora Strony o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres mailowy.
 • §2 Korzystanie z treści strony
 1. Zarówno układy treści zawarte na stronie internetowej szkoły, jak i poszczególne ich części, takie jak teksty, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. N 101 poz. 926, ze zm.) wyłącznie dla potrzeb Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu.
 3. Korzystanie z treści udostępnianych na stronie internetowej jest bezpłatne.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.
 5. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
 • §3 Wyłączenie odpowiedzialności
 1. Szkoła dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
 2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej Użytkowników.
 4. Szkoła dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
 5. Strona internetowa Szkoły zawiera łącza do innych stron internetowych. Łącza te zamieszczamy wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Witryny, do których prowadzą, mogą mieć własne regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać podczas ich odwiedzania. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich witryn, produkty i usługi oferowane za ich pośrednictwem oraz inne ich wykorzystanie.
 • §4 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mailowy Administratora Strony .
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020r.