Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

 

Składka na Radę Rodziców – 30 zł.

 

     Dane do wpłaty:

 

Rada Rodziców Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu ul. Jagiellończyka 3, 39-300 Mielec

Numer rachunku: 34 1240 2656 1111 0011 0996 6626

Oddział prowadzący rachunek:    Bank PEKAO SA I O. w Mielcu

Tytuł przelewu:  Składka na Radę Rodziców (proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę)